post

Słoneczko – podsumowanie skarpetki

Beneficjentem listopadowej skarpetki był jeż Słoneczko z Jeżurkowa.  Wpłaty do skarpetki osiągnęły rekordowy wynik 721,00 zł.

Wszystkim wpłacającym – ogromnie dziękujemy !

Tak,  jak zapowiadaliśmy, w pierwszym rzędzie dla Słoneczna został zakupiony duży kojec i sztuczna trawa, żeby miał pole do treningów. Wydaliśmy na to (w zaokrągleniu 300 zł). Na koncie zostało 421,05 zł, z przeznaczeniem na diagnostykę.

Słoneczko ze swoim skarpetkowym prezentem: