post

Dla wirtualnych opiekunów

Jeżeli jeszcze nie wypełniłeś ankiety adopcyjnej znajdziesz ją razem z informacjami na temat adopcji tutaj:

zostań wirtualnym opiekunem

Dziękujemy za wsparcie dla naszego podopiecznego
Podajemy numer do wpłat na jego konto
FUNDACJA PRIMUM
numer konta  74 2490 0005 0000 4530 1141 9918          tytułem : Jeżurkowo + imię jeża objętego opieką

Wpłat można dokonywać również za pośrednictwem systemu PayPal


 

In English