post

Zostań wirtualnym opiekunem

Obejmując wirtualną opieką naszego pacjenta pomagasz nam w kupowaniu dla niego karmy, leków i wykonywaniu badań lekarskich, operacji i rehabilitacji. Wirtualna adopcja nie oznacza,  że stajesz się właścielem jeża – pozostaje on pod naszą opieką i po wyleczeniu lub odchowaniu zostanie wypuszczony na wolność. Jeże nie nadające się do wypuszczenia pozostają w ośrodku, jako jego rezydenci.

 

Wirtualną opieką obejmowane są niehibernujące jeże, które aktualnie są odchowywane, leczone i rehabilitowane.

 

ZASADY WIRTUALNEJ OPIEKI 

  1. wirtualnym opiekunem może zostać każdy, kto zadeklaruje regularne, miesięczne wpłaty na rzecz wybranego przez siebie zwierzęcia.
  2. wysokość miesięcznej darowizny na rzecz wybranego jeża  jest dowolna.
  3. jedno zwierzę może być adoptowane przez więcej niż jedną osobę
  4. z wirtualnej adopcji można zrezygnować w dowolnym momencie, prosimy wtedy jednak o informację o rezygnacji poprzez wypełnienie formularza rezygnacji
  5. środki z wirtualnej adopcji przeznaczone są na wyżywienie i opiekę weterynaryjną
  6. wirtualna adopcja kończy się w miesiącu , w którym jeż zostaje wypuszczony na wolność
  7. w przypadku jeży rezydentów, które do końca życia przebywają w Jeżurkowie, adopcja wirtualna kończy się wraz ze śmiercią zwierzęcia
  8. o sytuacjach wymienionych w punktach 6 i 7 wirtualni opiekunowie zostaną przez nas natychmiast poinformowani, istnieje wtedy możliwość adopcji innego zaproponowanego przez nas jeża

 

ankieta dla wirtualnego opiekuna

ankieta dla wirtualnego opiekuna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

formularz rezygnacji z opieki wirtualnej

formularz rezygnacji z opieki wirtualnej