post

Nie samymi jeżami człowiek żyje

kaczki z sąsiedztwa …