post

Cztery pory roku w życiu jeża – spotkanie edukacyjne

Serdecznie zapraszamy mieszkańców gminy Jabłonna na spotkanie edukacyjne

Cztery pory roku w życiu jeża – ZIMA

Podczas spotkania opowiemy co robią jeże na przełomie jesieni i zimy, co to są jesienne sieroty i co to jest hibernacja.

Spotkanie odbędzie się w sobotę 03 grudnia 2016 w Skierdach, ulica Nadwiślańska 1
Liczba miejsc jest ograniczona, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.
Zgłoszeń można dokonywać telefonicznie w dniu 30.11.2016, w godzinach 11:00 – 18:00, telefon zgłoszeniowy 606 950 949 oraz drogą elektroniczną przez wypełnienie formularza na stronie ośrodka JEŻURKOWO.

Przewidzieliśmy niespodzianki dla uczestników spotkania!!!

PROJEKT DOFINANSOWANY PRZEZ GMINĘ JABŁONNA W  RAMACH PROGRAMU  WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

Spotkanie odbędzie się w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Skierdach

Gminne Centrum Kultury i Sportu

Gminne Centrum Kultury i Sportu