post

Strażak

Miejsce znalezienia jeża nie jest dokładnie znane. Wiadomo jedynie, że został znaleziony poza Warszawą i przez tydzień był leczony w miejscowej lecznicy weterynaryjnej. Ma ranę na głowie, która perforuje do jamy nosowej. Nos jest bardzo opuchnięty, a oczy przemieszczone. W Centrum Zdrowia Małych Zwierząt stosowne leczenie.

Po tygodniu rana zaczęła się zamykać, a jeż coraz lepiej oddycha. Ma wielki apetyt. Wygląda na to że spokojnie będzie czekał do wiosny.

W połowie grudnia przestał jeść. Podczas wizyty w lecznicy weterynaryjnej stwierdzono nadżerki w jamie ustnej. Jama ustna została oczyszczona, podano leki. Niestety nie poprawiło to stanu strażaka. Dodatkowo pojawiła się ropna wydzielina z nosa. Rozpoczęto leczenie infekcji, ale nie pojawiły się spodziewane efekty.

W styczniu 2018 Strażak przeszedł zabieg płukania zatok, który bardzo poprawił jego stan. Dodatkowo stosowane inhalacje znacznie poprawiły oddychanie.

Luty 2018 przyniósł kolejne załamie stanu zdrowia – pojawiły się krwawe wymioty. Tym razem zdiagnozowano krwotoczne zapalenie żołądka. Strażak jest w trakcie leczenia.

Połowa marca 2018 stan Strażaka wyraźnie się poprawił. Bardzo chętnie je i przybiera na wadze.

 

Jeż Strażak czuje się lepiej. Click To Tweet

 

The place where the hedgehog was found is not exactly known. It is only known that he was found outside of Warsaw and treated for a week in a local veterinary clinic. He has a wound on his head that perforates into the nasal cavity. The nose is very swollen and the eyes are moved. In the Small Animal Health Center, appropriate treatment was ardered.

After a week the wound started to close and the hedgehog was breathing better and better. He has a great appetite. It seems that he will be waiting quietly until spring.

He stopped eating in mid-December. During the visit in the veterinary clinic there were erosions in the mouth. The oral cavity has been cleaned and medicines have been given. Unfortunately, this did not improve the Fireman’s condition. In addition, purulent discharge from the nose appeared. Treatment of the infection has started, but the expected effects have not appeared.

In January 2018, Strażak underwent a procedure to irrigate the sinuses, which greatly improved his condition. In addition, inhalations have significantly improved breathing.

February 2018 brought a further collapse of health – bloody vomiting appeared. This time, he was diagnosed with hemorrhagic gastritis. The fireman is undergoing treatment.

In the middle of March 2018 Strażak’s condition improved markedly. He eagerly eats and gains weight.